Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Feestwinkel BVBA streeft er naar om de gebruiker van Feestwinkel.be zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. De Feestwinkel BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op Feestwinkel.be

Privacy

De Feestwinkel BVBA respecteert de privacy van alle bezoekers van Feestwinkel.be. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Deze informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door De Feestwinkel BVBA zijn ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u uw gegevens invoert gaat u hiermee akkoord.

Wij nemen de aansprakelijkheid op voor misbruik van uw persoonsgegevens veroorzaakt door tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen vn onze website. Eventuele schade vergoeden wij hiervoor.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Feestwinkel BVBA worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

Hyperlinks

Feestwinkel.be bevat hyperlinks naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. De Feestwinkel BVBA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat De Feestwinkel BVBA instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen De Feestwinkel BVBA en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info@feestwinkel.be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Virussen en misdrijven

De Feestwinkel BVBA onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.